Velkommen

                   

Velkommen til min hjemmeside!At kunne og turde relatere sig, knytte bånd til andre er, i min optik, omdrejningspunktet i al terapi. Jeg tror på kærlighed, relationer og fællesskaber, som værende de vigtigste grundsten i vores trivsel.

 

Et menneske, som har manglet sine primærpersoners opmærksomhed i sin opvækst, ja helt fra embryologi-stadiet og foster-tilværelsen, et menneske som ikke ses, ikke høres, ikke røres, som ikke bliver mødt præcis, som det er, bliver fremmedgjort over for sig selv. Symptomerne kan blandt andet vise sig som oplevelsen af tomhed, meningsløshed, glædesløshed, ensomhed og til tider fysiske symptomer.

 

Den terapeutiske proces i både individuel, par- og gruppeterapi giver den enkelte mulighed for at genfinde tabte ressourcer og udfolde sig i det tempo, som krop, sind og ånd er parate til.

 

Som individer er vi ikke født med de samme vilkår og rammer. Jeg ved dog, at vi kan vælge inden for de vilkår og rammer, som er givet os. Jeg ved også, at vi med ny viden og erfaringer netop kan arbejde med at skabe nye vilkår og rammer.

 

Dybt forankret i et humanistisk og holistisk menneskesyn arbejder jeg proces-orienteret med, hvad der rører sig i både krop, sind og ånd hos den enkelte. Hele tiden med fokus på den enkeltes behov.

 

Selv har jeg vandret, vandrer og vil forsætte med at vandre ad den sti. Jeg vil med stor glæde, respekt og ydmyghed også følges med dig på din sti.

 


Kærlig hilsen